درباره ما

شرکت بشقاب سلامت بارنگ در سال ۱۳۹۶ توسط جمعی سه نفره کار خود را آغاز کرده است.

هدف این شرکت ارتقاء سلامتی افراد جامعه با به کار گیری اصول و قوانین حاکم بر تغذیه سالم می باشد. شرکت بارنگ در مسیر خود از مشاوره متخصصین تغذیه برتر کشور و همچنین چند تن از افراد صاحبنظر در علم آشپزی استفاده می نماید. در این شرکت روش هایی جهت پیاده سازی علم تغذیه سالم ابداع و آموزش داده می شود. زمانی که فرد اصول تغذیه سالم را بداند به تدریج می تواند فرهنگ تغذیه ای خود را به سمت سالم تر شدن هدایت کند. بسیاری از افراد برای کاهش یا افزایش وزن خود به متخصصین مراجعه می کنند ولی به دلایل مختلف موفق به رعایت رژیم های ارائه شده نمی شوند و به نتایج مورد نظر خود نمی رسند. این شرکت با آموزش اصول تغذیه سالم به افراد همراه با نحوه تهیه غذای سالم و در نهایت ارائه وعده غذایی مورد نظر به افراد راه حل مناسبی برای حل این مشکلات می باشد. بدین ترتیب هر فرد با فراگیری آموزش های لازم خواهد توانست، خود متخصص تغذیه و آشپز خود باشد و همچنین می تواند از غذای سالم ارائه شده نیز استفاده نماید. غذای ارائه شده در بارنگ بر اساس ویژگی های هر فرد و با توجه به علاقه شخصی به غذاهای مختلف برنامه ریزی می شود.

فعالیت‌های اصلی

  • آموزش نحوه محاسبه شاخص های سلامتی
  • آموزش نحوه استفاده از شاخص های سلامتی محاسبه شده در مدیریت تغذیه
  • مدیریت تغذیه در گروه های سنی مختلف
  • آموزش نحوه تهیه غذای سالم
  • به روز رسانی اطلاعات شما در ارتباط با خبرهای سلامت تغذیه
  • ارائه غذای سالم متناسب با نیاز شما